Search
Close this search box.

Sterilizacija radnog prostora i instrumenata

Dogovorite svoj pregled

ili nas nazovite

Sterilizacija radnog prostora i instrumenata koji se koriste umedicini, pa tako i u dentalnim ordinacijama ključan je postupak u osiguravanjuhigijene. Naime, sterilizacijom se sprječava prijenos patogena te se omogućavaponovno korištenje medicinskih pomagala. Proces sterilizacije uklanja sve vrstepatogena, a za taj se postupak danas koriste medicinski sterilizatori.

Jedna vrsta sterilizatore je autoclave, odnosno sterilizator naparu, koji koriste paru pod visokim tlakom zagrijanu na između 130 i 160°C.Instrumente koje je potrebno sterilizirati postavlja se unutar komere autoclavagdje ih se izlaže visokotlačnoj pari.

Ovako obrađeni instrumenti potpuno su sterilni i spremni zaupotrebu u ordinaciji, a prije svake sljedeće uporabe ponovno prolaze proces sterilizacije unutar autoclava.

Dogovorite svoj pregled

ili nas nazovite

Riviera