Skip to main content

Oralna kirurgija

Oralna kirurgija podrazumijeva vađenje oštećenog zuba ili korijena kojeg nije moguće izliječiti. Ako zub ne možemo izliječiti endodonskim tretmanom, nastojimo zub spasiti, odnosno izbjeći vađenje, jednim kirurškim postupkom kojega nazivamo apikotomija, pri čemu operativnim putem odstranjujemo apikalnu trećinu korijena (vršak korijena). Kada ni to nije moguće onda je vađenje zuba posljednji zahvat u terapiji pojedinih bolesti. S druge strane kirurški se zahvati primjenjuju i u pripremi za ugradnju implantata kada je potrebno nadomjestiti kost, te se tada provode zahvati protetske kirurgije kao što je podizanje sinusa.

Kod pojedinih ortodontskih zahvata ili poteškoća kod nicanja zuba također je moguće pristupiti kirurškom zahvatu kao što je kortikotomija.

Oralna kirurgija podrazumijeva i zahvate na mekom tkivu, kao što je uklanjanje cisti ili oralno-facijalne korekcije.