Skip to main content

Radiologija

Radiološka snimanja često su temelj za uspješno dijagnosticiranje te planiranje terapije i dentalnih tretmana.Međutim, rendgenski snimci koristi se i tijekom zahvata kako bi se pratio razvoj te utvrdili rezultati liječenja. Imati mogućnost obavljanja radioloških snimki unutar ordinacije važno je kako bi se pravovremeno pristupilo postupku i što prije započelo s terapijom. Također, dostupnost radioloških uređaja omogućava pravilno praćenje tijeka zahvata.

Pomoću rendgenskih snimaka moguće je otkriti najčešća oboljenja, kao što je karijes, a izrazito su korisni i kod utvrđivanja stanja cjelokupnog razvoja zubi. No rendgenske se snimke koriste i u slučaju oštećenje zuba uslijed traume, te za identificiranje patoloških promjena nazubnom tkivu.

Ovisno o svrsi, moguće je provesti intraoralne snimke koje obuhvaćaju manja područja čeljusti ili panoramske snimke, odnosno ortopantograme. Panoramski snimci, osim što prikazuju zubalo, pružaju uvid i u čeljusne kosti te maksilarne sinuse, što omogućava pregled eventualnih oštećenja, a ključno je i kod planiranja implantoloških zahvata.

U Rivera Dentu moguće je obaviti obije vrste snimki, intraoralne snimke RVG (radioviziografija) s Trophy Ellitys uređajem te precizne panoramske snimke uzminimalno zračenje s vrhunskim uređajem Planmeca ProOne.