Search
Close this search box.
Koštani graft

Dogovorite svoj pregled

ili nas nazovite na broj telefona:

U nekim slučajevima prije ugradnje implantata potrebno je provesti augumentaciju kosti kojom se postiže optimalna razina koštanoga tkiva. Naime, uslijed gubitka zubi, trauma ili upala može doći do gubitka koštanoga tkiva u čeljusti, a taj nedostatak kosti prepreka je za ugradnju implantata.

Nadomjestak kosti, tj koštani graft moguć je umjetnim materijalom ili presađivanjem koštanoga tkiva. Kod manjih defekata potrebna količina umjetne kosti (biomaterijala) aplicira se neposredno prije ugradnje implantata. Kod većeg nedostatka kosti potrebno je presađivanje koštanoga grafta.

Kako se provodi zahvat presađivanja koštanoga grafta?

Riječ je o bezbolnom zahvatu koji se odvija u lokalnoj anesteziji, a nakon kojeg je oporavak kratak.

Koštani graft uzima se sa brade ili stražnjeg djela čeljusti te se pozicionira na mjesto gdje se javlja nedostatak kosti. Koštano tkivo fiksira se vijcima te se prekriva membranom.

Nakon 6 do 8 mjeseci moguće je provesti ugradnju implantata.

Može vas zanimati

IMPLANTOLOGIJA

riviera dent

ORTODONCIJA

konzervativa preventiva

PREVENTIVA I
KONZERVATIVA

teddy

DJEČJA
STOMATOLOGIJA

riviera dent - negative

POGLEDAJ SVE

Riviera