Search
Close this search box.
Oralna kirurgija

Dogovorite svoj pregled

ili nas nazovite na broj telefona:

Oralna kirurgija je stomatološka grana koja podrazumijeva kirurške zahvate u području usta i čeljusti. Oralnu kirurgiju obično izvodi oralni kirurg. Riječ je o specijalistima dentalne medicine koji imaju naprednu edukaciju i obuku u zahvatima oralne kirurgije.

Najčešći kirurški zahvati:

Ekstrakcije zuba

Ugradnja implantata

Regeneracija kosti

Nivelacija kosti

Podizanje sinusa

Apikotomija

Nekoliko primjera oralne kirurgije:

Kao što smo i naveli oralna kirurgija između ostalog podrazumijeva vađenje oštećenog zuba ili korijena kojeg nije moguće izliječiti. Ako zub ne možemo izliječiti endodonskim tretmanom, nastojimo zub spasiti, odnosno izbjeći vađenje, jednim kirurškim postupkom kojega nazivamo apikotomija, pri čemu operativnim putem odstranjujemo apikalnu trećinu korijena (vršak korijena) tek ako nije moguće onda je vađenje zuba posljednji zahvat u terapiji pojedinih bolesti.

S druge strane kirurški zahvati koji se primjenjuju i prije ugradnje implantata kada je potrebno nadomjestiti kost su: podizanje sinusa i regeneracije kosti.

Kod pojedinih ortodontskih zahvata ili poteškoća kod nicanja zuba također je moguće pristupiti kirurškom zahvatu kao što je kortikotomija.

Oralna kirurgija podrazumijeva i zahvate na mekom tkivu, kao što je uklanjanje cisti ili oralno-facijalne korekcije.

Može vas zanimati

Riviera